سقف استخر

سقف استخر سقف استخر : با توجه به اینکه پیشرفت آپارتمان و برج سازی در فضاهای ویلایی زیاد شده است و اینکه حیاط و محوطه ی داخل خانه های ویلایی در دید برج ها و آپارتمانها قرار گرفته است استفاده از استخر در حیاط عملا برای خانواده ها غیر قابل استفاده شده است. ولی شرکت … ادامه خواندن سقف استخر