خدمات

خدمات ما: ورقهای پلی کربنات سقف کاذب ورقهای پلی کربنات سقف کاذب سقف حیاط خلوت 1-پلی کربنات: درتولید ورقهای پلی کربنات چند جداره از پایدارکننده های UV استفاده می شود که مقاومت ورقهای پلی کربنات چند جداره را در هر شرایط آب و هوایی افزایش می دهد. ورقهای پلی کربنات چند جداره از نظر وزنی … ادامه خواندن خدمات